Del två i vår resa genom det övergivna Leeds tar oss till Little London. De övergivna bostäderna utgör en relativt central del i Leeds men när mörkret sveper in bör man inte vistas här enligt myndigheterna.