Den här bilden från vårt kontor publicerades på en hemsida under 2007, detta mot vår vilja av en ex-medlem. Det är på grund av denna publicering, även vi valt att publicera bilden.

Du har säkert hört uttrycket, en bild säger mer än tusen ord. Ibland måste man visa vilka förhållanden som råder för att någon annan ska kunna förstå. Den här bilden kanske inte är ett tydligt tecken på förståelse, men den visar något du normalt inte skulle få se och något vi normalt inte berättar.

Förhoppningsvis är detta den enda gången du inte förstår vad vi menar.