Du kan inte kontakta oss, vi kontaktar dig!
Vi är ju en hemlig organisation som likt Försvarsstabens särskilda byrå (IB), 1972, bara väntar på att bli upptäckt.