Under stadens liv händer det att den får sår och dessa ses ofta som otrevliga saker.

Det kan vara delar som självdör eller platser där det på grund av en olycka inte blir som det var tänk. Men många gånger är det för att det gamla måste ersättas av något nytt. Precis som inom oss själva där otaliga celler byts ut varje dag, fungerar staden. Tyvärr kanske man inte alltid tar bort det som inte fungerar, utan det som inte är vackert eller tillfredsställande.