En gammal byggnad som de kallade för porslinsfabriken.

Den stod öde och eldhärjades. Beboddes av nya människor som inte hade någon annat, brann igen.
Revs för storslagna planer och blev en ojämn parkeringsplats.
Nu har de byggt nytt, de kallar det Proslinsfabriken, men de nya fabriken saknar allt det en fabrik ska ha.